Entsperrung des Sony D2303 M2 LTE

Für die Entsperrung des Sony D2303 M2 LTE stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Sony D2303 M2 LTE

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

  • Bei mir ist alles blitz schnell gelaufen. Ich bin super zufrieden

    Marcin - 2016-12-27 11:23:50

Wie kann man Code in das Sony D2303 M2 LTE Telefon eingeben?

1. Eine nicht akzeptierte SIM-Karte einlegen und Telefon einschalten.
2. Nach einigen Sekunden erscheint die Meldung: ”PIN-CODE ZUM MOBILFUNKNETZ ENTSPERREN ”
3. Code eingeben und bestätigen.

Fordert das Telefon nicht auf, Entsperrungscode einzugeben
1. Schalten Sie das Telefon mit einer SIM-Karte ein, mit der es aktuell funktioniert
2. Geben Sie #987654321# ein
3. Es erscheint ein SIM-Lock Fenster
4. Geben Sie Entsperrungscode ein und bestätigen

VORSICHT!!!
Der Entsperrungscode kann nur 5 Mal eingegeben werden. Vor der Bestellung vergewissern Sie sich, ob der Zähler nicht dauerhaft gesperrt wurde.

Wie kann man Zähler der eingegebenen Codes überprüfen?
1. Schalten Sie Telefon ohne SIM-Karte ein
2. Bildschirm sperren, so dass auf dem Bildschirm Aufforderung zur Entsperrungsbewegung bleibt
3. Drücken Sie: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (bei Mini-Modellen kann Menü Taste mit einem größeren Quadrat gekennzeichnet werden)
4. Service info wählen
5. SIM-Lock wählen
6. Überprüfen Sie, bei welcher Beschriftung X, O oder Punkt steht
7. Wenn links vom NETWORK-Feld X, O oder Punkt steht und rechts davon eine Zahl ≠ 0 steht, ist Entsperrung mit dem Code möglich
8. Steht rechts vom NETWORK-Feld eine Ziffer “0“, ist Entsperrung mit dem Code NICHT möglich.
Der Zähler ist gesperrt.

1. Telefon ohne SIM-Karte einschalten
2. *#*#7378423#*#* eingeben
3. Service info wählen
4. SIM-Lock wählen
5. Überprüfen, bei welcher Beschriftung X, O oder Punk steht
6. Wen links vom NETWORK-Feld X, O oder Punkt steht und rechts davon eine Zahl ≠ 0 steht, ist Entsperrung mit dem Code möglich
7. Steht rechts vom NETWORK-Feld eine Ziffer “0“, ist Entsperrung mit dem Code NICHT möglich.
Der Zähler ist gesperrt. oder

1. Schalten Sie das Telefon mit einer SIM-Karte des akzeptierten Mobilfunkbetreibers ein.
2. Blockieren Sie so den Bildschirm, dass eine Bitte um das Entsperren des Bildschirms erscheint.
3. Klicken Sie folgende Sequenzen: das Menü, Back, Back, das Menü, Back, das Menü, das Menü, Back (in den MINI-Modellen kann der Druckknopf "Menü" mit einem einzelnen größeren Quadrat markiert werden).
4. Wählen Sie Service info.
5. Wählen Sie SimLock.
6. Überprüfen Sie, wo X, O oder Punkt steht.
7. Wenn links bei NETWORK X, O oder Punkt steht und rechts ist eine andere Zahl als eine Null steht, kann das Handy mit einem Code entsperrt werden.
8. Wenn rechts bei NETWORK die Null steht, ist das Entsperren nicht möglich.
Der Zähler ist blockiert.

Entsperrungscode SIM-Karte von Netzsperre oder SIM-PIN-Netzwerk ist der Code, der die Sperre entriegeln angenommen von den Betreibern entfernt. Nachrichten werden auf Dispay von Sony D2303 M2 LTE angezeigt, wenn Sie die SIM-Karte eines anderen Betreibers einfügen.
Das Handy von Sony D2303 M2 LTE besitzt einen Zähler getippt Codes SIM-Lock, in den meisten Fällen ist es 5 Versuche. Wenn in dein Handy, Zähler gesperrt ist, ist Entsperrung NICHT möglich. Zähler zurücksetzen, kann nur autorisierten Sony-Kundendienst durchführen. Achtung: Das Handy von Sony D2303 M2 LTE mit blockierte Zähler (Anzahl der Versuche, 0) wird immer die Anforderung Anzeige zum Eingeben der Entsperrcode (PIN-Netzwerk). Eingabe des richtigen Codes wird das Handy nicht entsperren. Zähler kann autorisierten Sony-Kundendienst durchführen zurücksetzen.

Kommentar

2019-03-15 09:03:07 Dylan

Website looks a bit sketchy and needs to be more professional, but service is A++++. Better prices than I found elsewhere, got working code in 6 hours. Highly recommend.

2019-01-04 09:38:07 Bartosz

Bardzo szybko i bez problemów.

2018-12-15 10:28:17 Pawe³

w 10 minut ju¿ mia³em odblokowany telefon. POLECAM

2018-12-06 15:04:44 Krzysztof

Szybko, sprawnie i bezb³êdnie. Wszystko jasno i czytelnie . 100% POLECAM.

2018-11-27 10:11:59 Dariusz

polecam super sprawa

2018-10-01 08:17:54 £ukasz

Korzystam ju¿ trzeci raz w ci±gu ostatnich chyba trzech lat. Trzymaj± poziom:) I tym razem kod przyszedl po kilku minutach. Telefon to starsza Xperia M2.

2018-09-28 22:12:39 £ukasz

Korzystam ju¿ trzeci raz w ci±gu ostatnich chyba trzech lat. Trzymaj± poziom:) I tym razem kod przyszedl po kilku minutach. Telefon to starsza Xperia M2.

2018-09-16 19:30:24 Marcin

Szybkie ¶ci±gniêcie sim locka . Ca³o¶æ zajê³o 14 min . Bez wychodzenia z domu .

2018-09-09 09:53:13 Tomasz

Mega szybko , sprawnie , polecam

2018-08-28 13:24:42 aleksandra

Super realizacja, wszystko przebieg³o bardzo szybko od zaksiêgowania wp³aty. kod dzia³a

2018-08-17 18:29:29 Serhii

Thank you)))

2018-07-30 15:08:49 Waldemar

Szybko, sprawnie, sympatycznie. ¦wietny kontakt. Gor±co polecam

2018-07-09 23:54:08 Rafa³ Sony D2303 M2 LTE

Szybko. Tanio. Profesjonalna, rzetelna obs³uga.

2018-06-18 14:02:55 Krzysztof

Wszystko ok, kod otrzyma³em po 2 min, telefon odblokowany.

2018-06-16 13:01:28 Krzysztof

Wszystko szybko i sprawnie Kod otrzyma³em po wpisaniu OK

2018-05-27 10:37:07 Krzysztof

Blokadê sieci zdj±³em w ci±gu kilku minut - szybko i bezproblemowo. Pe³na profeska Gor±co polecam ten serwis

2018-05-17 11:26:21 Mariusz

Zdecydowanie na TAK Czas wys³ania msa to jakie¶ 2 min. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.

2018-03-16 09:24:39 jacek

Barszo sprawna i szybka us³uga. Wszystko dzia³a bez zarzutu.

2018-03-07 12:06:13 Renato

Funciona perfeitamente

2018-03-02 10:41:54 Piotr

SUPER ZAMÓWIENIE ZREALIZOWANE W 5 MINUT, KOD POPRAWNY

2018-02-24 14:17:00 Izabela

Kod dosta³am po nieca³ych 5 minutach i ju¿ wszystko dzia³a :) dziêkujê

2018-02-04 13:52:00 Micha³

Szybko, konkretnie i na temat. Polecam

2018-02-02 21:09:29 Micha³

Szybko sprawnie i rzeczowo :) Polecam

2018-02-02 16:22:46 Tomasz

Polecam.Szybko i bezproblemowo.

2018-02-02 16:22:23 Tomasz

Polecam.Szybko i bezproblemowo.

2018-02-01 17:29:55 Tomasz

Super 5min.i po simlocka.Dzieki.

2018-01-28 15:47:57 Wiktor

Ekspresowo, polecam

2018-01-02 21:36:43 xxxx

Naprawdê Super Firma. Wszystko trwa³o zaledwie ok. 2 minuty od zamówienia do otrzymania poprawnego kodu.

2018-01-01 22:20:40 Bartosz

Wszystko szybko sprawnie i co najwa¿niejsze skutecznie 😁

2017-12-27 13:11:27 Natalia

Czeka³am na kod do 5 minut. Wszytko posz³o szybko i ³atwo. Polecam wszystkim.

2017-12-04 13:40:46 Mateusz

Wszytko okej. Chwila moment i zrobione. Tanio i bez wychodzenia z domu. Polecam

2017-10-26 21:39:44 Piotr

Sprawnie szybko jak najbardziej polecam

2017-10-21 09:24:38 Tomasz

Wszystko zadzia³a³o od razu.Czas realizacji ekspresowy. Polecam.

2017-10-14 13:36:49 W³odzimierz

wszystko w porz±dku zadzia³a³o od razu wystarczy wpisaæ ci±g 16-cyfrowy tylko w instrukcji odblokowania kodem warto dodaæ wzmiankê o dwóch rodzajach kodów NCK... i SPCK... najlepiej jak siê robi to w dwójkê jedno czyta liczby a drugie je wpisuje

2017-10-13 11:13:53 Micha³

Wszystko super. Pe³ny profesjonalizm. 5 minut oczekiwania po wp³acie Polecam

2017-09-22 23:41:08 Mark

Unlock code for Sony Xperia (EE UK) came in 2,5 days and worked like a charm. Reliable service, would recommend.

2017-09-15 12:45:18 Daniel

Rewelacja. Czas operacyjny 3 minuty. Polecam.

2017-08-24 17:27:02 piotr

Rewelacja. Wszystko w 5 minut. Polecam gor±co

2017-08-17 11:25:25 Pawe³

Wszystko szybko i bardzo sprawnie. Polecam

2017-08-15 20:19:50 Lecho

Szybko i bezproblemowo.

2017-08-03 14:27:06 Albert

Ju¿ z którego¶ telefonu ¶ci±gam sim-locka Porz±dna Firma Pozdrawiam i polecam..

2017-07-20 11:24:55 João

Very good and fast service. Thanks one more time

2017-06-26 15:14:21 WITOLD

Szybko sprawnie bezproblemowo.Serdecznie polecam

2017-06-25 18:48:15 Rados³aw

Sony M 2 TLE odblokowany w 5 minut po op³aceniu . Polecam wszystkim .

2017-05-30 00:23:44 Rafael

Super Fast and 120% secure on unlock working

2017-05-22 16:49:38 Adrian Maxkom

Telefon Sony M2 Odblokowany w 5 minut .Solidna Firma.

2017-05-20 08:30:51 Ewelina

Jestem bardzo zadowolona z us³ugi. Wszystko sprawnie i szybko. :)

2017-04-29 16:12:19 Dominik

Wszystko szybko i sprawnie. Polecam

2017-04-21 13:18:06 Pedro

Work 100%

2017-03-29 15:43:33 Micha³

Super Szybko, sprawnie i bez problemów


Blog