Wie lange muss ich auf SIM-Lock Code warten?


Wartezeit für Alcatel SIM-Lock Code beträgt von 1 bis 48 Stunden.

Durchschnittszeit auf Empfang beträgt 19 Stunden 41 Minuten. Die o.g. Zeit ist eine Durchschnittszeit für 50 letzte Bestellungen unserer Kunden.


Entsperren
Alcatel 2005X

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

  • perfekt, gerne wieder

    Florian - 2014-11-25 14:57:08

Wie kann man Code in das Alcatel 2005X Telefon eingeben?

Der Code für ein Alcatel Handy kann auf zwei Weisen eingegeben werden:

1 - Das Handy mit einer fremden* SIM-Karte einschalten.
2 - Auf Aufforderung "Enter Network Key" den Entsperrungscode NCK eingeben.
Das Telefon ist schon ohne SIM-Lock.

* Eine SIM-Karte aus einem anderen Mobilfunknetz, als das in dem Handy funktioniert

1 - Das Alcatel-Handy ohne SIM-Karte einschalten.
2 - *#0000*NCK# eingeben
3 - Dann *#0001*NCK# eingeben
Das Telefon ist schon ohne SIM-Lock.

Kommentar

2021-09-17 15:53:28 Maciej

oceniam na piec gwiazdek. Us³uga zmie¶ci³a siê w max. czasie. Wyst±pi³ problem gdy¿ nie dotar³ do mnie meil. Jednak po telefonie wszystko za³atwione mega sprawnie. Takiej us³ugi oczekujê. POLECAM

2021-04-13 10:06:37 Kamil

Nie do koñca by³em na pocz±tku przekonany, ¿e pójdzie tak szybko i bezproblemowo. Niestety zakupu dokona³em dopiero w pi±tek wieczorem, przez co musia³em czekaæ na kod do poniedzia³ku rano. Wszystko posz³o bezproblemowo i prosto, simlock zdjêty ma³ym kosztem. POLECAM

2020-09-08 10:59:42 János

Ok it works

2020-05-08 21:32:09 Krzysztof

Kod dzia³a bez problemów, przyszed³ szybciej ni¿ szacowany czas oczekiwania. Polecam

2019-02-05 08:53:30 Justyna

Bardzo dziêkujê za szybk± i profesjonaln± obs³ugê. Wszystko dzia³a. Polecam:)

2017-09-02 23:03:23 zuzanna

wszystko ok, sprawnie, szybko (kod ok 15h)

2017-07-10 16:09:38 Hristo

All good

2017-06-06 11:06:16 Cappucino

Polecam. Wszystko dzia³a

2017-04-24 01:50:31 Rui

thank you. it work.

2017-03-10 23:05:23 Joao

Funcionou bem

2017-02-28 17:26:33 Patryk

Polecam

2017-01-25 15:50:39 Rui

Excellent and quick service

2016-12-21 22:25:45 Oliver

It was very quick (less than 30 minutes) from my request to get unlock code. Quick and easy. Thnks.

2016-12-21 12:19:03 yupi

Unlock code was sent back to me within 30 minutes, simple and easy. Fully recommended.

2016-07-18 21:50:20 Interkam Serwis

Wszystko sprawnie i bezproblemowo. Najbezpieczniejsza forma odblokowania telefonu.

2016-06-16 15:16:36 Miroslav

Qucik response (code) and accurate. Recommended.

2016-05-18 06:57:50 Dilyan

Everything worked like a charm . I received the code within 5 hours from ordering it . I will definitely use this service in the future .

2016-02-26 15:30:38 Filipe

ok. THANKS

2016-01-04 16:50:51 Marek

Bardzo szybka realizacja. Dzia³a. Brak Problemu.

2015-10-30 16:32:19 Rajesh

It was really great to get my it took bit longer but I am so happy to find this website ... thank you