Entsperrung des Samsung Galaxy Ace 4

Für die Entsperrung des Samsung Galaxy Ace 4 stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Samsung Galaxy Ace 4

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

  • Super...9 stunde gewartet „Sontag“, NCK eingetippt und handy entsperrt :-) Dankeschön...lg

    Ioan - 2019-06-02 23:56:30

  • Super hat alles geklappt wie beschrieben Code war innerhalb 10 Minuten da.

    Karsten - 2017-07-26 21:39:56

  • Alles bestens...

    piotr - 2016-12-08 20:02:44

Wie kann man Code in das Samsung Galaxy Ace 4 Telefon eingeben?

Wir können jedes Modell von Samsung entsperren.
Der Code zur Entsperrung von SIM-Lock kann auf drei Weisen eingegeben werden:

1. Eine fremde SIM-Karte hineinstecken (wenn sie eine PIN besitzt, ist sie einzuschreiben).
2. Das Handy soll um einen Code bitten.
3. Den Unfreeze- oder Defreeze-Code einschreiben und mit dem Mitteldruckknopf bestätigen (es erscheint eine Fehlermeldung).
4. Den NCK- oder Network-Code einschreiben und bestätigen.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann #7465625*638*NCK oder Network# oder *#7465625*638*NCK oder Network# einschreiben.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann folgende Sequenzen einschreiben:
# 0199 * Unfreeze oder Defreeze#
# 0111 * NCK oder Network#
# 0121 * SCK oder Subprovider#
# 0133 * SPCK oder Provider#
Das Telefon ist ohne SIM-Lock.

Handy Samsung Galaxy Ace 4 benötigt einen Netzwerkcode NCK (Network) zu entsperren. Wenn Sie gesperrt Zahler haben, werden wir benötigt auch einen Code MCK (Unfreeze) einschreiben.
Wenn unser Gerät die SIM-LOCK zum Beispiel auf Subnetz Tesco oder Virgin gegründet wird, kann man SPCK (Service Provider) benutzen.
Entsperrungscode von Netzwerk-SIM-Karte in Samsung Galaxy Ace 4 bedeutet, dass unser Gerät Sperre gegründet hat. Dies ist eine Sicherheit, die den Betreiber übernimmt.
Wenn Sie Samsung Galaxy Ace 4 entsperren können, Wählen Sie bitte Liste der Dienste von Samsung Galaxy Ace 4
Handy von Samsung Galaxy Ace 4 hat Zähler Unlock-Codes fälschlicherweise eingegeben hat, wenn Sie einen falschen Code mehrmals eingeben, das Gerät zu entsperren zunächst Code UNFREEZE erforderlich.
Code wird auch die regionalen zu entsperren verwendet. Samsung-Gerät Galaxy Ace 4 in einer Region gekauft (zB. Die Vereinigten Staaten) muß den Code entsperren, bevor sie mit lokalen SIM-Karten in einem anderen Teil der Welt zusammenarbeiten können, z. B. in Europa.

Kommentar

2020-04-22 07:46:00 Janusz

Wystarczy³o wstawiæ kod FREEZE i telefon odblokowany, kod NCK nie by³ potrzebny pewnie dlatego, ¿e nowa karta nie ma PINu - nie wiem...

2020-04-21 21:00:34 Bartosz

Wszystko OK

2020-04-08 15:47:25 Mateusz

Szybko oraz sprawnie. Telefon odblokowany od rêki. Polecam

2020-02-14 16:24:50 Lukasz

Wszystko szybko, i konkretnie, stary telefon dosta³ drugie ¿ycie. Polecam

2020-02-07 08:38:46 Artur

Bardzo szybko zamówienie by³o zrealizowane, wszystko zadzia³a³o prawid³owo.Polecam

2020-02-04 16:52:36 Marcin

No i ok, okolo 1 godziny czekania i kod doszed³.

2020-01-30 16:52:35 Micha³

Wszystko w porz±dku.

2020-01-15 03:40:55 Alwyn

The unlock worked perfectly, the service was excellent and very fast. Very happy

2019-12-11 17:39:49 Krystian

Super

2019-12-11 17:39:32 Krystian

Super szybko i sprawnie

2019-12-05 08:24:10 Jacek

20 minut i simlocka nie ma Idealnie. Du¿y pozytyw

2019-11-25 18:01:56 Piotr

Kod poprawny - telefon odblokowany.

2019-11-20 13:35:55 Misha_k

Wszystko OK.

2019-11-12 06:36:45 Piotrek

super wszystko gra

2019-09-30 20:55:20 Mariusz

Wszystko przebieg³o bardzo sprawnie. Mimo weekendu po 2g mia³em kod odblokowuj±cy. Polecam

2019-09-11 21:42:29 Piotr

Zaskoczony pozytywnie wszystko dzia³a zgodnie z opisem POLECAM.

2019-09-09 09:15:36 Anna

Polecam na maila czeka³am Maks 20 minut a by³a to niedziela, kod zadzia³al, telefon odblokowany 😁

2019-08-14 12:23:06 Jakub

Szybko sprawnie elegancko, do poprzedniego zamowienia ktorego nie udalo sie zrealizowac dostalem zwrot w przeci±gu paru minut. Szanuje

2019-08-07 20:33:51 Micha³

Wszystko dzia³a i wszystko szybko i sprawnie. Nied³ugo drugi smilock bede zdejmowa³ w tej firmie. Polecam

2019-07-23 14:55:10 Grzegorz

Szybko i skutecznie. Pozdrawiam

2019-07-10 08:25:43 lukasz

Wszystko bez komplikacji w mniej ni¿ 15 minut

2019-07-01 11:15:22 Grzegorz

Kody dzialaja, oczekiwanie 5 min

2019-06-10 10:41:13 Ryszard

Polecam. Szybko, profesjonalnie i tanio.

2019-06-02 23:56:30 Ioan

Super...9 stunde gewartet „Sontag“, NCK eingetippt und handy entsperrt :-) Dankeschön...lg

2019-05-28 15:49:28 Mariusz

Wszystko sprawnie i bez problemów.

2019-04-23 12:06:29 £ukasz

Wszystko o.k. Otrzymany kod odblokowal telefon. Jestem zadowolony. Polecam serwis.

2019-04-02 20:07:28 Tomasz

Bardzo szybka obs³uga. Wszystko ok.

2019-03-05 10:27:26 Grzegorz

Wszystko dzia³a poprawnie. Polecam t± metodê

2019-02-26 00:06:12 Katarzyna

Kod przyszed³ po 10 minutach. Koszt jest ni¿szy ni¿ przy zdjêciu w orange i innych punktach zajmuj±cych siê takimi uslugami

2019-02-26 00:04:14 Katarzyna

Polecam Mega prosta sprawa. Zamówi³am kody z zerowaniem licznika. Ju¿ po wpisaniu jednego telefon zacz±³ czytaæ kartê

2019-02-21 14:36:31 Iga

Mimo pó¼nej godziny - realizacja oko³o 15 minut. A najwa¿niejsze ze na telefonie nie ma simlocka :)

2019-02-20 14:04:02 Micha³

Wszystko ok w ACE 4 - szybko i tanio :) polecam

2019-02-13 23:43:14 Mariusz

Rewelacja Pomyli³em numer IMEI (¼le odczytany z naklejki). Nie kazano mi ponownie p³aciæ mimo mojej ewidentne winy. Telefon dzia³a simlock orange zdjety

2019-01-22 15:49:02 Andrzej

Szybko i sprawnie

2019-01-18 18:27:23 Katarzyna

Super, sprawnie i szybko dosta³am kody. Polecam stronê.

2018-12-17 11:37:10 Monika

Witam, Ca³a akcja trwa³a nieca³e 10 min mimo wczesnego poranka (godz. 3). Zdecydowanie polecam.

2018-12-10 11:59:23 Ireneusz

wszystko dzia³a

2018-11-14 10:38:12 Aleksandra

Super i szybko

2018-11-12 10:50:59 Jakub

Mia³em w±tpliwo¶ci ale wszystko ok. Szybki czas realizacji i simlock zdjêty. Polecam

2018-11-06 10:42:54 Marlena

Realizacja trwa³a ok 15 minut, Kody dzia³aj± DZIÊKUJÊ , zaoszczêdzone 50z³- takie kody w serwisach GSM kosztuj± 70-77z³.

2018-10-31 15:35:52 Jacek

simlock orange Samsung Galaxy Ace 4 bez problemu. polecam

2018-10-15 15:54:46 MARIUSZ

Wszystko jest ok polecam wasz± stronê i us³ugê 😉

2018-10-15 11:02:02 Olexandr

Wszystko dzia³a jak nale¿y

2018-09-20 09:41:22 Patryk

Polecam Kod otrzyma³em w ci±gu kilku minut. Telefon odblokowany bez problemu :)

2018-09-18 05:24:50 George

Fast code delivery. Worked like a charm

2018-09-11 11:59:28 Piotr

Dziêkujê za szybk± pomoc w usuniêciu blokady w moim telefonie Szczerze polecam

2018-09-07 06:54:39 Robert

Wszystko posz³o bardzo sprawnie, simlock zdjêty w minutê. Polecam

2018-09-05 20:27:47 Rafal

Polecam....simlock sciagniety bezproblemowo......polecam

2018-09-02 16:17:54 Marcin

Szybko i bezproblemowo.

2018-08-24 15:17:24 MAREK

super szybko


Blog