Entsperrung des Samsung Galaxy Trend 2 Lite

Für die Entsperrung des Samsung Galaxy Trend 2 Lite stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Samsung Galaxy Trend 2 Lite

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

  • Super, polecam..

    Wojciech - 2019-05-17 12:43:20

  • Ihr seit Klasse alles hat gut geklappt

    Corina - 2016-01-26 11:37:43

Wie kann man Code in das Samsung Galaxy Trend 2 Lite Telefon eingeben?

Wir können jedes Modell von Samsung entsperren.
Der Code zur Entsperrung von SIM-Lock kann auf drei Weisen eingegeben werden:

1. Eine fremde SIM-Karte hineinstecken (wenn sie eine PIN besitzt, ist sie einzuschreiben).
2. Das Handy soll um einen Code bitten.
3. Den Unfreeze- oder Defreeze-Code einschreiben und mit dem Mitteldruckknopf bestätigen (es erscheint eine Fehlermeldung).
4. Den NCK- oder Network-Code einschreiben und bestätigen.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann #7465625*638*NCK oder Network# oder *#7465625*638*NCK oder Network# einschreiben.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann folgende Sequenzen einschreiben:
# 0199 * Unfreeze oder Defreeze#
# 0111 * NCK oder Network#
# 0121 * SCK oder Subprovider#
# 0133 * SPCK oder Provider#
Das Telefon ist ohne SIM-Lock.

Handy Samsung Galaxy Trend 2 Lite benötigt einen Netzwerkcode NCK (Network) zu entsperren. Wenn Sie gesperrt Zahler haben, werden wir benötigt auch einen Code MCK (Unfreeze) einschreiben.
Wenn unser Gerät die SIM-LOCK zum Beispiel auf Subnetz Tesco oder Virgin gegründet wird, kann man SPCK (Service Provider) benutzen.
Entsperrungscode von Netzwerk-SIM-Karte in Samsung Galaxy Trend 2 Lite bedeutet, dass unser Gerät Sperre gegründet hat. Dies ist eine Sicherheit, die den Betreiber übernimmt.
Wenn Sie Samsung Galaxy Trend 2 Lite entsperren können, Wählen Sie bitte Liste der Dienste von Samsung Galaxy Trend 2 Lite
Handy von Samsung Galaxy Trend 2 Lite hat Zähler Unlock-Codes fälschlicherweise eingegeben hat, wenn Sie einen falschen Code mehrmals eingeben, das Gerät zu entsperren zunächst Code UNFREEZE erforderlich.
Code wird auch die regionalen zu entsperren verwendet. Samsung-Gerät Galaxy Trend 2 Lite in einer Region gekauft (zB. Die Vereinigten Staaten) muß den Code entsperren, bevor sie mit lokalen SIM-Karten in einem anderen Teil der Welt zusammenarbeiten können, z. B. in Europa.

Kommentar

2020-10-29 18:36:29 Patrycja

Wszystko dzia³a super Poni¿ej 15 minut.

2020-03-29 19:06:57 Witold

By³em pe³en obaw, ale simlock znikn±³ na dobre, telefon dosta³ 2-gie ¿ycie. polecam serwis, wszystko trwa³o 30 min w niedziele

2020-01-15 15:45:56 Wies³aw

Szybko sprawie tak ¿e ocena na 6,polecam.

2019-10-03 14:05:51 Ewa

Wszystko zgodnie z opisem, jak najbardziej polecam

2019-09-10 11:36:50 PIOTR

JESTEM ZASKOCZONY SZYBKO¦CI¡ REALIZACJI MOJEGO ZAMÓWIENIA.TRWA£O TO RAPTEM NIECA£E PÓ£ GODZINY. KOD ZADZIA£A£ PRAWID£OWO.TELEFON ODBLOKOWANY BEZ PROBLEMU. ¦MIA£O POLECAM FIRMÊ SIMLOCK24.PL

2019-08-18 20:22:07 S³awomir

ok

2019-05-17 12:43:20 Wojciech

Super, polecam..

2019-01-16 18:39:35 Piotr

Transakcja przeprowadzona b³yskawicznie (telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite) - zamówienie, p³atno¶æ, otrzymanie kodu NCK i odblokowanie - wszystko w czasie 15 minut. Polecam.

2018-11-26 17:53:07 Rafa³

Szybko, Solidnie i cena ok :) Polecam

2018-08-09 19:10:36 Wojciech

Po oko³o kwadransie otrzyma³em kod odblokowuj±cy. Chwila niepewno¶ci podczas wpisywania i zatwierdzania. Telefon odblokowany. Zero problemów. Dziêkujê i pozdrawiam.

2018-08-08 20:05:27 jacek

wszystko przebieg³o szybko, spodziewa³em siê ¿e zajmie mi to du¿o wiêcej czasu i bêdzie problematyczne a tu mi³e zaskoczenie

2018-07-12 11:05:37 £ukasz

Szybka realizacja zamowienia i oczywiscie poprawny kod

2018-07-06 15:32:38 Krzysztof

Szybka, sprawna realizacja zamówienia. Gor±co polecam.

2018-05-08 10:25:12 Cristian

The best

2018-04-26 11:01:28 Mateusz

Polecam, za kodem czeka³em 5minut, kod dzia³a w ka¿dej sieci POLECAM du¿o taniej wychodzi ni¿ w komisie

2018-04-23 11:06:49 Stanis³aw

Bardzo szybko, bardzo profesjonalnie i tanio. Pomoc i informacja telefoniczna na ka¿dym etapie. Bardzo serdecznie polecam.

2018-02-23 17:35:15 £ukasz

Wszystko ok. Polecam

2018-02-23 17:22:45 Bogdan

Super jest .Szybko ,niedrogo ,skutecznie

2018-02-20 07:21:07 Szymon

Szybko, sprawnie, bez problemów

2018-01-17 12:03:32 Zbigniew

Sprawna us³uga. Blokada zdjêta w ci±gu 5 min. z samsunga Galaxy Trend. Polecam.