Entsperrung des Samsung SM-G357FZ

Für die Entsperrung des Samsung SM-G357FZ stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Samsung SM-G357FZ

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

  • Habe den Netzsperrcode innerhalb wenigen Minuten erhalten... War alles super 👍🏻

    Daniel - 2015-10-03 10:58:14

Wie kann man Code in das Samsung SM-G357FZ Telefon eingeben?

Wir können jedes Modell von Samsung entsperren.
Der Code zur Entsperrung von SIM-Lock kann auf drei Weisen eingegeben werden:

1. Eine fremde SIM-Karte hineinstecken (wenn sie eine PIN besitzt, ist sie einzuschreiben).
2. Das Handy soll um einen Code bitten.
3. Den Unfreeze- oder Defreeze-Code einschreiben und mit dem Mitteldruckknopf bestätigen (es erscheint eine Fehlermeldung).
4. Den NCK- oder Network-Code einschreiben und bestätigen.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann #7465625*638*NCK oder Network# oder *#7465625*638*NCK oder Network# einschreiben.
Das Handy ist ohne SIM-Lock.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Das Handy mit einer fremden SIM-Karte einschalten.
2. Dann folgende Sequenzen einschreiben:
# 0199 * Unfreeze oder Defreeze#
# 0111 * NCK oder Network#
# 0121 * SCK oder Subprovider#
# 0133 * SPCK oder Provider#
Das Telefon ist ohne SIM-Lock.

Handy Samsung SM-G357FZ benötigt einen Netzwerkcode NCK (Network) zu entsperren. Wenn Sie gesperrt Zahler haben, werden wir benötigt auch einen Code MCK (Unfreeze) einschreiben.
Wenn unser Gerät die SIM-LOCK zum Beispiel auf Subnetz Tesco oder Virgin gegründet wird, kann man SPCK (Service Provider) benutzen.
Entsperrungscode von Netzwerk-SIM-Karte in Samsung SM-G357FZ bedeutet, dass unser Gerät Sperre gegründet hat. Dies ist eine Sicherheit, die den Betreiber übernimmt.
Wenn Sie Samsung SM-G357FZ entsperren können, Wählen Sie bitte Liste der Dienste von Samsung SM-G357FZ
Handy von Samsung SM-G357FZ hat Zähler Unlock-Codes fälschlicherweise eingegeben hat, wenn Sie einen falschen Code mehrmals eingeben, das Gerät zu entsperren zunächst Code UNFREEZE erforderlich.
Code wird auch die regionalen zu entsperren verwendet. Samsung-Gerät SM-G357FZ in einer Region gekauft (zB. Die Vereinigten Staaten) muß den Code entsperren, bevor sie mit lokalen SIM-Karten in einem anderen Teil der Welt zusammenarbeiten können, z. B. in Europa.

Kommentar

2022-03-09 15:40:40 Adrian MAXKOM

Telefon Odblokowany Ekspres

2021-12-17 08:57:05 Adrian MAXKOM

Telefon Samsung Odblokowany Solidna Firma Polecam

2021-12-15 15:29:20 Adrian MAXKOM

Telefon Samsung odblokowany w kilka minut Polecam Solidna Firma

2021-04-20 09:31:33 Ryszard

Us³uga wykonana profesjonalnie. Gor±co polecam wszystkim zainteresowanym

2021-04-19 12:12:27 Ryszard

Witam Wszystko w porz±dku. Simlock zdjêty. Dziekujê.

2021-04-13 10:26:31 Krzysztof

Kod dzia³a prawid³owo na Samsung SM-G357FZ, tel odblokowany. Tylko ewidentnie serwis nie dzia³a w weekend. Zamówienie z soboty zosta³o zrealizowane w poniedzia³ek.

2021-03-30 09:47:15 grzegorz

wszystko w jak najlepszym porz±dku polecam

2021-03-03 08:08:22 Marcin

Wszystko dzia³a, telefon odblokowany. POLECAM

2020-10-16 11:06:37 Arkadiusz

Jestem bardzo zadowolony z waszych us³ug kod do odblokowania dosta³em bardzo szybko telefon odblokowany dziêkujê i dajê dlatego 5 gwiazdek Arkadiusz

2020-07-21 17:55:33 Agnieszka

Bez problemu telefon odblokowany;) jedyny minus to czas ale to zale¿y od przelewu bankowego i poprzedza³ weekend;(

2020-06-21 17:25:08 Kazimierz

Na kod trzeba by³o ponad 3 godziny poczekaæ, ale zadzia³a³ ( simlock zosta³ zdjêty, to najwa¿niejsze).

2020-06-01 00:20:18 Rafa³

Na kod odblokowuj±cy czeka³em do¶æ d³ugo, bo 7 godzin. By³o to d³u¿ej ni¿ przeciêtne 18 minut ale maksymalny czas to 24 godziny. Mo¿e by³o to zale¿ne od modelu telefonu. Mimo wszystko polecam us³ugê w 100%, wszystko by³o dok³adnie opisane, wystarczy³o postêpowaæ zgodnie z instrukcjami. Samo zdjêcie simlocka by³o bardzo proste. Równie¿ cena by³a mocno konkurencyjna. To by³ mój 2 smartfon odblokowany przez simlock24 i je¶li nic siê nie zmieni to kolejny w razie potrzeby równie¿ zostanie odblokowany za ich pomoc±.

2020-04-23 20:09:16 Jakub

Wszystko super , POLECAM ...

2020-02-23 16:01:51 Andrzej

Wszystko OK Polecam

2019-09-01 05:12:52 £ukasz

Krótko zwiê¼le i na temat pol3cam

2019-03-12 21:13:02 Piotrek

Kod zadzia³a³ bez problemu, bardzo szybka realizacja. Polecam zdecydowanie

2019-03-01 13:34:46 Adrian

Bardzo szybka realizacja, kod zadzia³a³ bez problemów i nie ma ju¿ simlocka :)

2019-02-14 09:59:18 Tomasz

Szybko i sprawnie polecam

2019-01-29 21:14:53 Józef

Polecam Bardzo szybka us³uga

2019-01-29 16:10:18 Renata

Nie zd±¿ysz zaparzyæ kawy a simlocka ju¿ nie ma ;). Polecam.