Entsperrung des Sony-Ericsson j108i

Für die Entsperrung des Sony-Ericsson j108i stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Sony-Ericsson j108i

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

 • Wszystko posz³o sprawnie i bez najmniejszych problemów, kod odblokowania simlocka zadzia³a³. Dziêkujê

  Daniel - 2022-01-25 08:39:18

 • Wszystko w porz±dku, polecam.

  Marcin - 2021-09-06 09:47:32

 • Wszystko zadzia³a³o bez problemu. Obs³uga, mimo d³ugiego weekendu b³yskawiczna

  S³awomir - 2021-05-03 11:14:12

 • Rewelacja

  S³awomir - 2021-04-30 21:40:24

 • Kozak wszystko ¶miga teraz klasyczek ¶miga na ka¿dej sieci kod dostalem 1 minute po przyj¶ciu przelewu Polecam

  Jakub - 2020-10-26 22:09:55

Wie kann man Code in das Sony-Ericsson j108i Telefon eingeben?

Es gibt drei Möglichkeiten, den Code ins Sony Ericsson einzuschreiben:

1. Eine nicht akzeptierte SIM-Karte einlegen und das Telefon einschalten.
2. Nach einigen Sekunden erscheint die Meldung: ”PIN-CODE ZUM MOBILFUNKNETZ ENTSPERREN”.
3. Code eingeben und bestätigen.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Schalten Sie das Telefon mit einer SIM-Karte ein, mit der es aktuell funktioniert.
2. Wählen Sie mit einem Joystick eine solche Sequenz: links Sternchen Sternchen links (<- * * <-).
3. Es erscheint ein SIM-Lock Fenster.
4. Geben Sie den Entsperrungscode ein und bestätigen.

Wenn das Handy um keinen Code bittet:
1. Schalten Sie das Telefon mit einer SIM-Karte ein, mit der es aktuell funktioniert.
2. Geben Sie #987654321# ein.
3. Es erscheint ein SIM-Lock Fenster.
4. Geben Sie den Entsperrungscode ein und bestätigen.

VORSICHT !!!
Der Entsperrungscode kann nur 5 Mal eingegeben werden. Vor der Bestellung vergewissern Sie sich, ob der Zähler nicht dauerhaft gesperrt wurde.


Wie kann man Zähler der eingegebenen Codes überprüfen?

1. Schalten Sie Telefon ohne SIM-Karte ein
2. Bildschirm sperren, so dass auf dem Bildschirm Aufforderung zur Entsperrungsbewegung bleibt
3. Drücken Sie: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (bei Mini-Modellen kann Menü Taste mit einem größeren Quadrat gekennzeichnet werden)
4. Service info wählen
5. SIM-Lock wählen
6. Überprüfen Sie, bei welcher Beschriftung X, O oder Punkt steht
7. Wenn links vom NETWORK X, O oder Punkt und rechts davon eine Zahl ≠ 0 steht, ist die Entsperrung mit dem Code möglich
8. Wenn rechts vom NETWORK eine eine Null steht, ist die Entsperrung mit dem Code NICHT möglich.
Der Zähler ist gesperrt.

1. Telefon ohne SIM-Karte einschalten
2. *#*#7378423#*#* eingeben
3. Service info wählen
4. SIM-Lock wählen
5. Überprüfen, bei welcher Beschriftung X, O oder Punk steht
6. Wenn links vom NETWORK X, O oder Punkt und rechts davon eine Zahl ≠ 0 steht, ist die Entsperrung mit dem Code möglich
7. Wenn rechts vom NETWORK eine eine Null steht, ist die Entsperrung mit dem Code NICHT möglich.
Der Zähler ist gesperrt.

1. Schalten Sie das Handy ein.
2. Wählen Sie mit einem Joystick eine solche Sequenz: links Sternchen Sternchen links (<- * * <-).
3. Es erscheint eine Liste mit den Abbildungen von Vorhängeschlössern.
4. Wählen Sie das Feld "Netzwerk".
5. Wenn eine Null erscheint, ist dann der Zähler gesperrt und das Handy nicht entsperrt werden kann.

Kommentar

2022-01-25 08:39:18 Daniel

Wszystko posz³o sprawnie i bez najmniejszych problemów, kod odblokowania simlocka zadzia³a³. Dziêkujê

2021-09-06 09:47:32 Marcin

Wszystko w porz±dku, polecam.

2021-05-03 11:14:12 S³awomir

Wszystko zadzia³a³o bez problemu. Obs³uga, mimo d³ugiego weekendu b³yskawiczna

2021-04-30 21:40:24 S³awomir

Rewelacja

2020-10-26 22:09:55 Jakub

Kozak wszystko ¶miga teraz klasyczek ¶miga na ka¿dej sieci kod dostalem 1 minute po przyj¶ciu przelewu Polecam

2020-09-06 18:29:51 Emilian

Rachu-ciachu i po simlocku. Wszystko posz³o sprawnie, tak¿e szczerze polecam.

2020-07-24 14:16:49 Monika

Bardzo du¿y pozytyw za : - przejrzysto¶æ instrukcji wys³ania IEM telefonu i wspowadzenka pó¼niej kodu - Szybko¶æ wysy³ki kodu po zrealizowanej p³atno¶ci ( dos³ownie w moim przypadku 5 minut ) - mo¿liwo¶æ p³atno¶ci b³yskawicznych typu BLIK itp. BARDZO POLECAM

2020-03-08 10:16:55 Alicja Sobkowiak

Informacje bardzo jasne,czas realizacji blyskawiczny, profesjonalizm od A do Z.Jestem super zadowolona i polecam w 100%

2018-10-24 12:03:26 mateusz

Moim skromnym zdaniem pozytywnie dzia³aj±. Szybko i prawid³owo dopasowali kod którego tak potrzebowa³em.

2018-01-10 09:32:04 Adam

Obs³uga bezproblemowa. Rewelacyjnie szybko i niedrogo. Polecam

2018-01-09 14:50:14 Robert

szybko i sprawnie po potwierdzeniu przelewu:)

2017-09-19 21:07:05 Dariusz

ok

2017-08-10 21:18:44 Krystyna

Wszystko przebieg³o szybko i zgodnie z opisem.Polecam.

2017-02-20 15:13:07 Wojciech

Super polecam

2016-11-03 11:57:19 Izabela

Us³uga superWszysto szybko i sprawnieDzia³aNa kod czeka³am 3 minuty :)

2016-10-15 23:07:20 Krzysztof

Wszystko przebieg³o szybko i sprawnie. Szkoda, ¿e za us³ugi nie mo¿na zap³aciæ sms-em premium. Polecam.

2016-09-06 11:10:46 Edward

Jak najbardziej w porz±dku i bez najmniejszych problemów - na czas

2016-07-18 17:31:46 Marcin

Szybko, sprawnie, bezbole¶nie...POLECAM

2016-05-25 10:00:52 Adrian Maxkom

TELEFON ODBLOKOWANY POLECAM

2016-05-10 16:02:44 micha³

na Sony-Ericsson j108i dzia³a,odblokowa³em, kod dosta³em po ok 5min