Entsperrung des Sony Xperia M4 Aqua

Für die Entsperrung des Sony Xperia M4 Aqua stehen folgende Optionen zur Auswahl. Wenn Sie nicht wissen, welche Option zu wählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns. Wir helfen Ihnen, das richtige Produkt für Ihr Handy zu wählen.

Wählen Sie Netzwerk


Entsperren Sony Xperia M4 Aqua

 

Die letzte Kommentar triff zu Entsperrung

 • Hat problemlos funktioniert. Danke

  Gerald - 2018-05-31 10:04:22

 • Wer etwas Zeit hat, bekommt das was er möchten. Hat sehr gut funktioniert.

  Harald - 2018-05-08 12:19:24

 • Sony M4 Aqua, Entsperren in österreichischen Netz hat großartig funktioniert, Code kam nach 3 Werktagen. Super Service

  Paul - 2018-01-09 13:53:43

 • Hallo Entsperren hat funktioniert mit NCK Codes. SPCK Codes wurde nicht benötigt. Alles läuft bestens Danke. Ein zufriedener Kunde. Jänner 2018

  Walter - 2018-01-04 14:31:51

 • unkompliziert

  Peter - 2017-07-10 13:49:37

Wie kann man Code in das Sony Xperia M4 Aqua Telefon eingeben?

1. Eine nicht akzeptierte SIM-Karte einlegen und Telefon einschalten.
2. Nach einigen Sekunden erscheint die Meldung: ”PIN-CODE ZUM MOBILFUNKNETZ ENTSPERREN ”
3. Code eingeben und bestätigen.

Fordert das Telefon nicht auf, Entsperrungscode einzugeben
1. Schalten Sie das Telefon mit einer SIM-Karte ein, mit der es aktuell funktioniert
2. Geben Sie #987654321# ein
3. Es erscheint ein SIM-Lock Fenster
4. Geben Sie Entsperrungscode ein und bestätigen

VORSICHT!!!
Der Entsperrungscode kann nur 5 Mal eingegeben werden. Vor der Bestellung vergewissern Sie sich, ob der Zähler nicht dauerhaft gesperrt wurde.

Wie kann man Zähler der eingegebenen Codes überprüfen?
1. Schalten Sie Telefon ohne SIM-Karte ein
2. Bildschirm sperren, so dass auf dem Bildschirm Aufforderung zur Entsperrungsbewegung bleibt
3. Drücken Sie: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (bei Mini-Modellen kann Menü Taste mit einem größeren Quadrat gekennzeichnet werden)
4. Service info wählen
5. SIM-Lock wählen
6. Überprüfen Sie, bei welcher Beschriftung X, O oder Punkt steht
7. Wenn links vom NETWORK-Feld X, O oder Punkt steht und rechts davon eine Zahl ≠ 0 steht, ist Entsperrung mit dem Code möglich
8. Steht rechts vom NETWORK-Feld eine Ziffer “0“, ist Entsperrung mit dem Code NICHT möglich.
Der Zähler ist gesperrt.

1. Telefon ohne SIM-Karte einschalten
2. *#*#7378423#*#* eingeben
3. Service info wählen
4. SIM-Lock wählen
5. Überprüfen, bei welcher Beschriftung X, O oder Punk steht
6. Wen links vom NETWORK-Feld X, O oder Punkt steht und rechts davon eine Zahl ≠ 0 steht, ist Entsperrung mit dem Code möglich
7. Steht rechts vom NETWORK-Feld eine Ziffer “0“, ist Entsperrung mit dem Code NICHT möglich.
Der Zähler ist gesperrt. oder

1. Schalten Sie das Telefon mit einer SIM-Karte des akzeptierten Mobilfunkbetreibers ein.
2. Blockieren Sie so den Bildschirm, dass eine Bitte um das Entsperren des Bildschirms erscheint.
3. Klicken Sie folgende Sequenzen: das Menü, Back, Back, das Menü, Back, das Menü, das Menü, Back (in den MINI-Modellen kann der Druckknopf "Menü" mit einem einzelnen größeren Quadrat markiert werden).
4. Wählen Sie Service info.
5. Wählen Sie SimLock.
6. Überprüfen Sie, wo X, O oder Punkt steht.
7. Wenn links bei NETWORK X, O oder Punkt steht und rechts ist eine andere Zahl als eine Null steht, kann das Handy mit einem Code entsperrt werden.
8. Wenn rechts bei NETWORK die Null steht, ist das Entsperren nicht möglich.
Der Zähler ist blockiert.

Entsperrungscode SIM-Karte von Netzsperre oder SIM-PIN-Netzwerk ist der Code, der die Sperre entriegeln angenommen von den Betreibern entfernt. Nachrichten werden auf Dispay von Sony Xperia M4 Aqua angezeigt, wenn Sie die SIM-Karte eines anderen Betreibers einfügen.
Das Handy von Sony Xperia M4 Aqua besitzt einen Zähler getippt Codes SIM-Lock, in den meisten Fällen ist es 5 Versuche. Wenn in dein Handy, Zähler gesperrt ist, ist Entsperrung NICHT möglich. Zähler zurücksetzen, kann nur autorisierten Sony-Kundendienst durchführen. Achtung: Das Handy von Sony Xperia M4 Aqua mit blockierte Zähler (Anzahl der Versuche, 0) wird immer die Anforderung Anzeige zum Eingeben der Entsperrcode (PIN-Netzwerk). Eingabe des richtigen Codes wird das Handy nicht entsperren. Zähler kann autorisierten Sony-Kundendienst durchführen zurücksetzen.

Kommentar

2018-11-12 20:16:10 Andrzej

Transakcja b³yskawiczna. Polecam.

2018-10-29 17:12:40 Marek

Jestem pod wra¿eniem szybko¶ci pojêcia zlecenia i skuteczno¶ci dostarczonego kodu

2018-10-23 10:06:39 Piotr

Wszystko ok. Polecam

2018-10-19 23:50:03 Agnieszka

wszystko szybko i sprawnie

2018-08-30 11:10:56 Anna

polecam, przejrzy¶cie i szybko, w ci±gu kilku minut simlock zdjêty

2018-08-21 12:51:16 Renata

Na kod czekalam pare dni,jako ze simlock byl z o2 z uk,samo wpisanie kodu zajelo pare sekund i telefon byl odblokowany.szybko I sprawnie.polecam

2018-08-18 17:46:28 Bart³omiej

mega szybko oczywi¶cie polecam

2018-08-17 15:23:27 Pawe³

wszystko ok w jak najlepszym porzadku , kod zadzia³a³ ,THX

2018-08-11 17:47:29 Tomasz

Kod dzia³a, ¶cign±³ simlocka, choæ by³y trudno¶ci z telefonu. Zadzia³a³ dopiero z komputera

2018-08-02 16:13:07 Wojciech

Perfekcyjna transakcja. Na kod czeka³em 4 minuty od wp³aty. Simlocka ¶ci±gn±³em w 1 minutê. Polecam :)

2018-07-25 20:29:14 krzysztof

simlock kod otrzymany w ciagu 30sekund sony aqua m4...polecam

2018-07-21 04:34:32 Súper 😊

Happy to be able to unlock my phone I don’t have time for bell, I always have to be transfer from representative to a representative Well worth the money

2018-07-10 14:52:53 Sylwia

Jak bym mog³a daæ to bym da³a z 1000 gwiazdek. Ekstra szybko dosta³am kod. Dziêkujê

2018-06-11 16:05:56 Sergio

Muy buen servicio rápido confiable y atento. Saludos

2018-05-31 10:04:22 Gerald

Hat problemlos funktioniert. Danke

2018-05-10 10:49:52 Sebastian

Bardzo szybko i sprawnie, wszytko dzia³a bez zarzutu.... Polecam

2018-05-08 12:19:24 Harald

Wer etwas Zeit hat, bekommt das was er möchten. Hat sehr gut funktioniert.

2018-04-30 11:08:57 Mateusz

Wszystkim polecam, sci±gniêcie simlocka zaje³o 3s, odrazu po wp³acie otrzyma³em kod.Polecam

2018-04-11 19:17:47 Dawid

Dzia³a szybko i sprawnie POLECAM

2018-03-29 10:14:08 Grzegorz

Sony m4 aqua Zadzia³alo. Po kilku minutach od p³atno¶ci kart± przyszed³ kod. Polecam

2018-03-28 11:35:38 Mateusz

Gor±co polecam, po 15 minutach simlock odblokowany.

2018-03-26 15:48:40 Robert

Bardzo sprawna i prawid³owa obs³uga gor±co polecam

2018-03-16 22:08:02 £ukasz

Amazing servis I always will recommend for everyone ;) Thank you.

2018-03-13 15:10:30 £ukasz

Us³uga, b³yskawicznie za³atwiona, wszystko dzia³a. Polecam

2018-02-22 11:23:48 Wojciech

Bardzo szybko i zrêcznie. Jestem zadowolony

2018-02-18 13:03:50 Arkadiusz

Wszystko posz³o sprawnie, telefon odblokowany w ci±gu 10 min. Wielkie dziêki

2018-02-14 22:53:40 Hector Adrian

Todo excelente

2018-02-14 20:10:33 Lazaro

todo perfecto liberado a la primera buen trabajo

2018-02-07 17:15:57 Piotr

👍

2018-01-25 18:19:18 JF

Guys. Great Service. Super Worked at 1st time. Keep the good working.

2018-01-22 19:44:37 GONZALO

Buenas tardes estoy muy satisfecho con su servicio excelente, saludos cordiales.

2018-01-22 06:10:29 Josue

He hecho dos liberaciones, y el servicio ha sido muy bueno y rápido los recomiendo...

2018-01-17 19:06:33 Karolina

Us³uga zrealizowana szybko i bez problemow. Polecam

2018-01-12 18:59:28 Norbert

Us³uga przeprowadzona b. sprawnie, zajê³a oko³o 7 min. Polecam

2018-01-12 10:24:16 michael

Exelent service worked perfectly

2018-01-09 13:53:43 Paul

Sony M4 Aqua, Entsperren in österreichischen Netz hat großartig funktioniert, Code kam nach 3 Werktagen. Super Service

2018-01-04 14:31:51 Walter

Hallo Entsperren hat funktioniert mit NCK Codes. SPCK Codes wurde nicht benötigt. Alles läuft bestens Danke. Ein zufriedener Kunde. Jänner 2018

2018-01-02 13:28:13 Bartosz

Szybko sprawnie. Dzieki

2018-01-01 12:11:37 ArturKrz

Trochê obawia³em siê takiego odblokowania telefonu. Przelaæ pieni±dze i czekaæ na kod... ale faktycznie, chwilê po przelewie mia³em informacjê, ¿e us³uga jest realizowana a po 10 minutach dosta³em kod do zdjêcia simlocka. Wa¿ne ¿eby nie pomyliæ siê w numerze IMEI i mieæ pod rêk± kartê sim innego operatora.

2017-12-28 17:45:57 Ma³gorzata

Szybko, sprawnie, wszystko dzia³a idealnie. Czeka³am mo¿e 5 minut Polecam, choæ nie wierzy³am, ¿e to nie ¶ciema, koszt tutaj to 22 z³ote, a w Orange 77 z³

2017-12-22 00:40:51 Maria

Rewelacja, kod do odblokowania przyszed³ po 2 minutach od wp³aty :) Polecam simlock24.pl

2017-12-17 15:40:43 Andrzej

Ca³a transakcja nie trwa³a 5 min. Telefon odblokowany b³yskawicznie. Z czystym sumieniem mogê poleciæ simlock24.pl Pozdrawiam

2017-12-15 20:24:22 Jaros³aw

Wszystko extra szybko parê min .Kod ok Polecam

2017-12-10 18:19:55 Arnoldas

Nice, perfect. Recommend

2017-12-09 20:30:29 salvador

todo perfeito, graciñas

2017-12-06 18:19:42 karol

Kod do mnie dotar³ w 3 minuty Niesamowite Polecam.

2017-12-04 14:16:48 Wojtek

Super w 7 minut dosta³em kod wszystko bez ¿adnych problemów najlepsza strona

2017-11-27 19:21:10 Lázaro Daniel

Muy rápido y confiable. Se desbloqueo en cuanto ingresé el código gracias

2017-11-20 07:36:42 Jan

Bardzo szybko i bardzo profesjonalnie. Gor±co polecam

2017-11-13 00:47:49 Krzysztof

Us³uga wykonana ekspresowo. Polecam


Blog